Üyeler

 Profesör Dr Yavuz DEMİREL
Kurul Başkanı Diğer Fakülteler
yavuzdemirel@karatekin.edu.tr
 Doçent Dr İlknur Göl

Kurul Başkan Yardımcısı Sağlık Bilimleri Fakültesi
ilknur@karatekin.edu.tr

 Doçent Dr Ercüment Neşet Dizdar

Kurul Üyesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
endizdar@karatekin.edu.tr

 Doçent Dr Sinan Bulut

Kurul Üyesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
sinanbulut@karatekin.edu.tr

 Doçent Dr Satı Dil

Kurul Üyesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
satidil@karatekin.edu.tr

 Profesör Dr Azize Serap Tunçer

Kurul Üyesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
azizeseraptuncer@karatekin.edu.tr

 Doçent Dr Serhat Sirekbasan

Kurul Üyesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
serhats@karatekin.edu.tr

 Doktor Öğretim Üyesi Özlem Bulantekin Düzalan

Kurul Üyesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
ozlem@karatekin.edu.tr

 Doktor Öğretim Üyesi Songül Şahin

Kurul Üyesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
songulsahin@karatekin.edu.tr

 Doktor Öğretim Üyesi Başak Karasu

Kurul Üyesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
basakkarasu@karatekin.edu.tr

 Doktor Öğretim Üyesi Nihan Feyman Gök

Kurul Üyesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
nfeymangok@karatekin.edu.tr

 Doktor Öğretim Üyesi Meltem Yazıcı Gülay

Kurul Üyesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
meltemyazici@karatekin.edu.tr