10. Etik Kurul Başvuru ve Toplantı Tarih Değişikliği Hakkında

Tübitak 2209-A proje sonuçları kapsamında kabul edilen projeler içerisinde etik onay belgesi gerekli olanlar için etik kurulumuz 10 Kasım 2023 tarihinde toplanacaktır. Başvuru sistemi 5 Kasım 2023 tarihinde kapanacağından projesi kabul edilen hocalarımızın bu tarihe kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir. Birden fazla projesi olan hocalarımız en fazla 5 dosya için başvuru yapabileceklerdir. 

Yayınlanma Tarihi: 24 Ekim 2023 Salı
Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma